Copyright © 2017 INCOBA CONSULTING s.r.o. Všetky práva vyhradené.
INVESTMENT AND FINANCIAL SERVICES

VÍTAME VÁS NA  STRÁNKE

Finačné služby a investície

Patríme medzi "mladé tváre" na trhu nezávislého sprostredkovania. Naši klienti vďaka nám získavajú kompletné profesionálne služby v oblasti sprostredkovania bankových služieb, finančného poradenstva a investícií.